Klankschaalmassage

Ten grondslag aan de klankschaal massage ligt oeroude kennis over de werking van klanken, die al ca. 5000 jaar geleden in de vedische heelkunde uit India werd toegepast. De werking is gebaseerd op natuurkundige wetten. Laat je bijvoorbeeld een steen in het water vallen, dan ontstaan er kringen, die zich over het water verspreiden.

Zo wordt elke watermolecuul in beweging gezet, zowel horizontaal als verticaal. Tijdens een klankschaal massage gebeurt er als het ware hetzelfde met ons lichaam dat ook voor ca. 80% uit water bestaat. Met hun veelvuldige frequenties en zachte trillingen zorgen de klanken voor harmonie in alle cellen op fysiek niveau.

De klankschaal massage biedt:

  • Een zachte massage en harmonisatie van het lichaam door klanken
  • Een positieve beïnvloeding van het zelfbewustzijn,de creativiteit en scheppingskracht
  • Versterking van het zelfgenezend vermogen en de toename van levensvreugde in zijn totaliteit, een holistische werking op lichaam, geest en ziel.

Bij de klankschaal massage gaat het om een diep werkende ontspanningsmethode. Al na enkele behandelingen volgt een complete lichaamsontspanning en een intensiever lichaamsbewustzijn.